Herz 赫緻

顯示:
排序方式:
Herz 赫緻 純肉餐罐 - Chicken 雞肉 80g 成分   雞肉、雞湯、洋菜、葛粉、魚油、牛磺酸、葡..
HK$14.00

24件+ HK$13.00         


Herz 赫緻 純肉餐罐  - Salmon 野生三文 80g 成分   鮭魚、鮭魚湯、洋菜、葛粉、魚油、牛磺..
HK$14.00

24件+ HK$13.00         


Herz 赫緻 純肉餐罐 - Tuna白身吞拿 80g 成分 鮪魚、鮪魚湯、洋菜、葛粉、魚油、牛磺酸、葡萄糖胺鹽酸鹽、碳酸鈣..
HK$14.00

24件+ HK$13.00         


Herz 赫緻 純肉餐罐 -Catfish 白身魴魚 80g    成分 ..
HK$14.00

24件+ HK$13.00